Członkowie klubu
Szanowni Państwo.

W związku z przekształceniem Polskiego Klubu Koloproktologii w Polski Klub Koloproktologii Towarzystwo Naukowe zmieniły się zasady rekrutacji członków Klubu.

Nowy Klub jest spadkobiercą tradycji Polskiego Klubu Koloproktologii i będzie kontynuował jego pracę w nowej zmieniającej się rzeczywistości.

By dołączyć do naszego grona należy spełnić wymogi formalne opisane w paragrafie 11 statutu, następnie wypełnić deklarację członkowską (pobierz plik Word), wysłać na adres mailowy p dr Agnieszki Białas (bialas@o2.pl) oraz dokonać rocznej opłaty członkowskiej w wysokości 200,00 zł. Dane do przelewu:

POLSKI KLUB KOLOPROKTOLOGII TOWARZYSTWO NAUKOWE
NR KONTA: 05 1160 2202 0000 0005 0877 9488
kwota: 200,00 zł
W tytule proszę wpisać: opłata za członkostwo imię i nazwisko

Dawni Członkowie PKK po wysłaniu podpisanej deklaracji i opłaceniu składki "automatycznie" wejdą do grona członków Polskiego Klubu Koloproktologii Towarzystwo Naukowe.

Nowi kandydaci po wysłaniu deklaracji zostaną zaproszeni na koleżeńską rozmowę, w formie online, dotyczącą zainteresowań kandydata, doświadczeń zawodowych i planów na współpracę z Klubem. Rozmowę przeprowadzi Komisja składającą się z profesora Krzysztofa Bieleckiego, profesora Marka Kaweckiego oraz doktor Anny Wiączek. Następnie po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej i opłaceniu składki staną się pełnoprawnymi członkami Klubu, co zostanie potwierdzone stosowną uchwałą.

Członkostwo w Klubie to nie tylko prestiż bycia członkiem wąskiego grona specjalistów o podobnych zainteresowaniach, to również możliwość korzystania z zamkniętej grupy na FB służącej wymianie doświadczeń, uzyskiwaniu porad ekspertów czy zdobywaniu informacji o bieżących wydarzeniach naukowych w Polsce i na świecie.

Zapraszamy do współpracy!

Prezes Polskiego Klubu Kolorproktologii Towarzystwo Naukowe
prof. Małgorzata Kołodziejczak
Nasi Partnerzy

ABK Medica Proktis-M Women's Run ABK Grupa Nowa Medycyna Borgis
2022 ABK Grupa. Projekt i wykonanie www.abkgrupa.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.